Nội thất full tầng 1. Hệ thống cửa nhôm

Diện tích

110 m2

Năm hoàn thành

2020

Địa chỉ

Phú Đình, Định Hóa, Thái Nguyên

Hạng mục thi công

Nội thất full tầng 1. Hệ thống cửa nhôm

Công trình chú Thái - Phú Đình, Định Hóa
Công trình chú Thái - Phú Đình, Định Hóa
Công trình chú Thái - Phú Đình, Định Hóa
Công trình chú Thái - Phú Đình, Định Hóa
Công trình chú Thái - Phú Đình, Định Hóa
Công trình nhà chị Huệ - Phúc Trìu, Thái Nguyên

Nội dung này đang được cập nhật