Ốp bức vách. Tủ bếp chữ L

Diện tích

Năm hoàn thành

Địa chỉ

Đồng Liên, Thái Nguyên

Hạng mục thi công

Ốp bức vách. Tủ bếp chữ L

Công trình Anh Vũ - Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên
Công trình Anh Vũ - Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên
Công trình Anh Vũ - Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên
Công trình Anh Vũ - Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên
Công trình Anh Vũ - Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên
Công trình Anh Vũ - Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên
Công trình Anh Vũ - Đồng Liên, Thành phố Thái Nguyên

Nội dung này đang được cập nhật