Nội thất full căn hộ

Diện tích

 

Năm hoàn thành

 

Địa chỉ

Minh Cầu, Thái Nguyên

Hạng mục thi công

Nội thất

Công trình: Anh Khoa - Minh Cầu, Thái Nguyên
Công trình: Anh Khoa - Minh Cầu, Thái Nguyên
Công trình: Anh Khoa - Minh Cầu, Thái Nguyên
Công trình: Anh Khoa - Minh Cầu, Thái Nguyên
Công trình: Anh Khoa - Minh Cầu, Thái Nguyên
Công trình: Anh Khoa - Minh Cầu, Thái Nguyên
Công trình: Anh Khoa - Minh Cầu, Thái Nguyên
Công trình: Anh Khoa - Minh Cầu, Thái Nguyên
Công trình: Anh Khoa - Minh Cầu, Thái Nguyên
Công trình: Anh Khoa - Minh Cầu, Thái Nguyên

Nội dung này đang được cập nhật