Hệ thống cửa nhôm hệ. Nội thất phòng khách

Diện tích

110 m2

Năm hoàn thành

2020

Địa chỉ

Dân Tiến, Võ Nhai

Hạng mục thi công

Cửa, Nội thất phòng khách

Công trình nhà Bác Chúc - Dân Tiến, Võ Nhai
Công trình nhà Bác Chúc - Dân Tiến, Võ Nhai
Công trình nhà Bác Chúc - Dân Tiến, Võ Nhai
Công trình nhà Bác Chúc - Dân Tiến, Võ Nhai
Công trình nhà Bác Chúc - Dân Tiến, Võ Nhai
Công trình nhà Bác Chúc - Dân Tiến, Võ Nhai
Công trình nhà Bác Chúc - Dân Tiến, Võ Nhai
Công trình nhà Bác Chúc - Dân Tiến, Võ Nhai

Nội dung này đang được cập nhật